22.09.2020

Информация до широката общественост. Регионална дирекция по горите Варна провежда консултации по задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект на ОПРГТ Добрич. 41.24 KB
Съобщение относно опазване на тип природно местообитание 62СО* "Понто-Сарматски степи", във връзка с установен случай от РИОСВ Варна за разораването му. 25.50 KB
Заповед № РД-04-137/06.04.2020г. 75.50 KB
Обява на заповед РД-04-137/06.4.2020г. за одобряване на отстраняване на несъответветствия. 70.50 KB
На вниманието на всички юридически и физически лица, ползватели на земеделски земи в землищата на общините в област Добрич. 941.19 KB
Заповед РД-04-134/26.03.2020 г. за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Полковник Минково, общ. Добричка, с. Одринци, общ. Добричка, с. Вранино, общ. Каварна и с. Коларци, общ. Тервел 1.19 MB
Решение №2 от 18.02.2020г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 62.00 KB
Заповед РД-04-132/23.03.2020г. за класиране на оферти от тръжна сесия по реда на пар.12а от ЗСПЗЗ. 519.41 KB
Административно обслужване и превантивни мерки за ограничаване на разпространението на коронавирус (COVID-19)- На вниманието на потребителите на административни услуги! 79.52 KB
ВАЖНО! Относно въведените мерки за целящи ограничаване на струпването на хора и опазване на здравето на рисковите групи. 584.70 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712