12.05.2021

График за извършване на трактори, ремаркета и СТП на машинен инвентар за пролетна кампания 2021г. в община Балчик. 323.46 KB
Pешение №2 от 18.03.2021г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 103.50 KB
Съобщение до "Вита Хаус 322" ЕООД във връзка с неполучено уведомление с изх. № РД-12-05-133г. 64.64 KB
Заповед № РД-04-44/05.03.2021г. за прекратяване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Кочмар и с. Зърнево 616.54 KB
График за извършване на трактори, ремаркета и СТП на машинен инвентар за пролетна кампания 2021г. в община Шабла. 289.72 KB
График за извършване на трактори, ремаркета и СТП на машинен инвентар за пролетна кампания 2021г. в община Добричка. 491.66 KB
Протокол от 02.03.2021г. от проведен търг с тайно наддаване за земеделски земи по реда на пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 76.33 KB
Протокол от 02.03.2021г. от проведен търг с тайно наддаване за поземлени имоти частна държавна собтвеност(незаети със сгради) 76.58 KB
График за извършване на прегледи по изправността на техниката за участие в пролетната кампания в община Каварна 2021г. 5.42 MB
График за извършване на прегледи по изправността на техниката за участие в пролетната кампания в община Генерал Тошево 2021г. 578.10 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712