02.07.2020

Образци на заявления за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди(Приложение №1); за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за държавни/общински нужди (Приложение№2); за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии(Прил.№3) и за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди(Прил.№4). 376.40 KB
Образец на ОФЕРТА за избор на оценители на недвижими имоти и на земеделски земи и трайни насаждения, притежаващи сертификат за оценителска правоспособност, издадена от КНОБ, за изготвяне на пазарни оценки за имоти по чл.27, ал.6 и 8 от ЗСПЗЗ и по пар.12а от ПЗР от ЗСПЗЗ в стопански дворове/ орг. по пар.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 14.97 KB
График за провеждане на информационна кампания от ТОО към НССЗ. 78.51 KB
График за месец февруари 2020г., за извършване на преглед на ЗГТ регистрирана в община Ген. Тошево 1.13 MB
График за месец февруари 2020г., за извършване на преглед на ЗГТ регистрирана в община Шабла 1.08 MB
График за месец февруари 2020г., за извършване на преглед на ЗГТ регистрирана в община Крушари 881.83 KB
График за месец февруари 2020г., за извършване на преглед на ЗГТ регистрирана в община Добрич(град) 550.84 KB
Заявление и декларация за изплащане на бели петна. 8.28 KB
Заповед № РД-04-11/20.01.2020г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с.Славеево 345.77 KB
Заповед №РД-04-4/14.01.2020г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имот, негоден за земеделско ползване, неподлежащ на възстановеване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ от Стопански двор с.Градини, общ. Генерал Тошево. 79.13 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712