21.10.2019

Протокол от 08.08.2018г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за поземлени имоти частна държавна собственост, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване. 101.00 KB
Данни за размера на средното годишно рентно плащане за стоп. 2018/2019 г. по общини, определено на база действащи договори за предходната 2017/2018 г. 255.50 KB
Заповед №РД-07-53/03.08.2018г. за откриване на процедура по сключване на споразумения за стоп. 2018/2019 г. и назначаване на комисия по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ 106.00 KB
Декларация относно личните данни, която е необходимо да се попълва от участниците в споразумение (чл.37в), 32.00 KB
Правила за регистрация на договори за наем и за аренда на земеделски земи в ОСЗ. 295.44 KB
Указанията за извършване обследвания на есенните култури и за издаване на констативни/обикновени протоколи за площи, засегнати от неблагоприятни климатични събития за 2018г. 5.35 MB
Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи по пар. 12 ПЗР ЗСПЗЗ намиращи се извън урбанизирана територия. 310.43 KB
Решение №04/05.07.2018г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 71.50 KB
Указания за прилагане на последните промени в ЗСПЗЗ 1.23 MB
Важно!!! Съобщение свързано с изменение на ЗСПЗЗ! 877.98 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712