28.05.2023

Заповед N РД-04-95/9.06.2021 г. на директора на ОД "Земеделие", гр. Добрич за обявяване началото на пожароопасния сезон в земеделски земи по смисъла на чл. 2 от ЗСПЗЗ на територията на Област Добрич за периода 9.06.2021 г. - 31.10.2021 г. 64.07 KB
Koмисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за Община Добричка съобщава на заинтересованите лица, че на 26,05,2021г. в сградата на ОСЗ Добричка ще бъде проведено заседание на комисията във връзка с констатирано несъответствие в данни от споразумение с. Черна. 59.27 KB
Koмисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за Община Добричка съобщава на заинтересованите лица, че на 26,05,2021г. в сградата на ОСЗ Добричка ще бъде проведено заседание на комисията във връзка с констатирано несъответствие в данни от споразумение с. Пчелник. 55.75 KB
Koмисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за Община Добричка съобщава на заинтересованите лица, че на 26,05,2021г. в сградата на ОСЗ Добричка ще бъде проведено заседание на комисията във връзка с констатирано несъответствие в данни от споразумение с. Крагулево. 60.83 KB
Pешение №3 от 23.04.2021г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 107.00 KB
Протокол от № А-1-5-(1) от 26.04.2021г. и класиране, на основание съдебно решение -за общ. Ген. Тошево 62.29 KB
На вниманието на всички ползватели на земеделски земи в землищата на общините в област Добрич. 1.39 MB
Pешение №3 от 02.04.2021г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 113.00 KB
Pешение №2 от 18.03.2021г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 103.50 KB
Данни за размера на средно рентно плащане за стоп. 2021/2022 по общини, определено на база действащи договори за предходната стоп. година 2020/2021 г. 25.57 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712