07.12.2019

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи по пар. 12 ПЗР ЗСПЗЗ намиращи се извън урбанизирани територии. 310.43 KB
Заповед за стартиране на теренни проверки на физическите блокове за кампания 2018г 1.14 MB
Заповед № РД 46-395 от 08.08.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите ведно с Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 437.41 KB
Заповед № РД-07-59/10.08.2018г. за определяне на допълнителни мерки за пожароопасен сезон в земеделски земи по чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в област Добрич за периода от 11.06.2018г. до 31.10.2018г 89.00 KB
Протокол от 08.08.2018г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за поземлени имоти частна държавна собственост, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване. 101.00 KB
Данни за размера на средното годишно рентно плащане за стоп. 2018/2019 г. по общини, определено на база действащи договори за предходната 2017/2018 г. 255.50 KB
Заповед №РД-07-53/03.08.2018г. за откриване на процедура по сключване на споразумения за стоп. 2018/2019 г. и назначаване на комисия по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ 106.00 KB
Декларация относно личните данни, която е необходимо да се попълва от участниците в споразумение (чл.37в), 32.00 KB
Правила за регистрация на договори за наем и за аренда на земеделски земи в ОСЗ. 295.44 KB
Указанията за извършване обследвания на есенните култури и за издаване на констативни/обикновени протоколи за площи, засегнати от неблагоприятни климатични събития за 2018г. 5.35 MB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712