10.07.2020

Уведомление на вниманието на юридически и физически лица, ползватели на земеделски земи в землищата на общините в област Добрич. 2.30 MB
Важно Уведомление за промените в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. 86.00 KB
Уведомление до всички преработватели в област Добрич. 77.00 KB
Решение №2 от 28.03.2019г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 63.00 KB
Решение №1 от 22.02.2019г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 67.00 KB
Заповед РД-07-106/12,02,2019г. за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на имоти по реда на пар.12а от ПЗР ЗСПЗЗ находящи се в с.Зърнево, общ. Тервел 627.32 KB
Заповед РД-07-109/13.02.2019г. за определяне класираните на първо и второ участници от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 545.16 KB
Заповед РД-07-110/13.02.2019г. за определяне класираните на първо и второ участници от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 515.36 KB
График за месец февруари 2019г. по който ще се извършват технически прегледи на самоходната и прикачна техника, собственост на фирмите, регистрирани в гр. Добрич. 550.84 KB
График за месец февруари 2019г. по който ще се извършват технически прегледи на самоходната и прикачна техника, собственост на фирмите, регистрирани в община Крушари. 365.45 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712