05.08.2020

Решение 06/24.10.2018г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 66.00 KB
Заповед РД-07-334/23.10.2018г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имоти по реда на пар. 12а от ПЗР ЗСПЗЗ находящи се в Стопански двор с.Стефаново, общ. Добричка 112.50 KB
Заповед № РД-07-333/22.10.2018г за прекратяване на тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 75.50 KB
Протокол от 08.10.2018г. за резултати проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 101.50 KB
Решение №05/27.09.2018г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 48.50 KB
Заповед №РД-07-01-104/18.09.2018г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ находящи се в Стопански двор с.Зърнево ,общ.Тервел 114.00 KB
ЗАПОВЕД РД-07-71/04.09.2018 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на свободни имоти по реда на счл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 2.12 MB
ЗАПОВЕД РД-07-70/04.09.2018 г. за прекратяване на тръжна процедура за продажба на свободни имоти по реда на счл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 687.04 KB
Протокол от 27.08.2018г. за резултатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на пар.12а пт ПЗР на ЗСПЗЗ. 100.50 KB
Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи по пар. 12 ПЗР ЗСПЗЗ намиращи се извън урбанизирани територии. 310.43 KB
 1. «
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712