05.08.2020

Днес 03.08.2020г., ОС"Земеделие" Шаблауведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл.72 ал.3 от Правилника за прилагане на закон за собствеността и ползването на земеделски земи са изготвени предварителни регистри на декларираните и заявените имоти от собственици и ползватели. 298.13 KB
Днес 04.08.2020г., ОС"Земеделие" Каварна, Добрич, Крушари, Тервел, Балчик и Ген. Тошевоуведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл.72 ал.3 от Правилника за прилагане на закон за собствеността и ползването на земеделски земи са изготвени предварителни регистри на декларираните и заявените имоти от собственици и ползватели. 1.72 MB
Важни срокове за собственици и ползватели на земеделски земи. 65.64 KB
Решение №5 от 23.07.2020г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 68.50 KB
Протокол от проведен търг с тайно наддаване за земеделски земи по реда на пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 102.00 KB
Решение №4 от 09.07.2020г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 101.50 KB
Протокол от 10.07.2020г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за поземлени имоти частна държавна собственост. 113.00 KB
Важно!!! Изключване на имот от 36138.5.1004 в землището на с. Капитан Димитрово, общ. Крушари от Заповед РД-04-170 за провеждане на първа тръжна сесия. 419.84 KB
Съобщение по реда на чл. 47 ГПК до "Агроинвест '71" ЕООД във връзка с неполучено уведомление за забава на арендно плащане. 68.09 KB
Съобщение по чл. 47 ГПК до "Агрения" ЕООД във връзка с неполучени уведомления за забава на арендни плащания 68.36 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712