06.12.2020

Покана за избор на оценители, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки на имоти от Държавен поземлен фонд. 73.00 KB
Образци на документи за участие в Първа тръжна сесия отдаване под наем на свободните пасища и мери от държавния поземлен фонд (ДПФ). 331.63 KB
Заповед за обявяване на първа тръжна сесия и списък на свободните пасища и мери от ДПФ за отдаване под наем. 74.84 KB
Решение № 6 от 15.09.2016г. за Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 64.50 KB
Важно График за извършване на теренни проверки на територията на ОСЗ Kрушари 78.50 KB
График за извършване на теренни проверки на територията на Ген. Тошево 95.00 KB
График за извършване на теренни проверки на територията на Каварна 71.50 KB
График за извършване на теренни проверки на територията на Шабла 12.97 KB
Прессъобщение относно стартиране на "Изследване на структурата на земеделските стопанства през 2016г. 415.31 KB
Класиране от проведен на 19.08.2016 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година на свободните пасища и мери от ДПФ в Област Добрич за стопанската 2016/2017 на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ 46.00 KB
 1. «
 2. 17
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22
 8. 23
 9. 24
 10. 25
 11. 26
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712