06.12.2020

Притокол № H-1-6/ 22.07.2016г. за отдаване под наем за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една стопанска година на свободни имоти от ДПФ в общ. Тервел 326.00 KB
Класиране на предложенията на първо и второ място за община Добричка. 392.00 KB
Протокол № Н-1-5 от 20.07.2016г. за отдаване под наемза отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една стопанска година на свободни имоти от ДПФ в общ. Добричка 178.50 KB
Класиране на предложенията на първо и второ място за община Крушари 117.50 KB
Списък на свободни пасища и мери от ДПФ за стопанската 2016/2017. 48.00 KB
Тръжни документи и заповед за откриване на първа тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища и мери от ДПФ. 179.09 KB
Класиране на предложенията на първо и второ място за община Каварна. 32.50 KB
Протокол № Н-1-2 от 14.07.2016г. за отдаване под наем за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една стопанска година. 92.00 KB
Класиране на предложенията на първо и второ мястоза община Балчик. 87.00 KB
Протокол № H-1-1 от 14.07.2016г. за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една стопанска година. 87.00 KB
 1. «
 2. 19
 3. 20
 4. 21
 5. 22
 6. 23
 7. 24
 8. 25
 9. 26
 10. 27
 11. 28
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712