13.04.2024


с. Странджа; общ. Болярово; област Ямбол - Заповед № ПО -09-797-12/23.05.2023 г. с регистри и карта за изменение на Заповед № ПО -09-797-7/03.01.2023 за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 14.44 MB
с. Воден; общ. Болярово; област Ямбол - Заповед № ПО -09-174-7/11.05.2023 г. с регистри и карта за изменение на Заповед № ПО -09-174-2/22.03.2023 за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 22.78 MB
с. Малко Шарково; общ. Болярово; област Ямбол - Заповед № ПО -09-191-2/31.03.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 5.85 MB
с. Воден; общ. Болярово; област Ямбол - Заповед № ПО -09-174-2/22.03.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 22.77 MB
с. Шарково; общ. Болярово; област Ямбол - Заповед № ПО -09-162-2/17.03.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 10.81 MB
гр. Болярово; общ. Болярово; област Ямбол - Заповед № ПО -09-121-4/27.02.2023 г. с регистри и карта за изменение на Заповед № ПО -09-683-4/28.11.2022 за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 186.57 KB
с. Горска поляна; общ. Болярово; област Ямбол - Заповед № ПО -09-121-3/24.02.2023 г. с регистри и карта за изменение на Заповед № ПО -09-430-2/06.12.2022 за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 111.58 KB
с. Мамарчево; общ. Болярово; област Ямбол - Заповед № ПО -09-682-7/06.01.2023 г. с регистри и карта за изменение на Заповед № ПО -09-682-2/29.11.2022 за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 11.55 MB
с. Странджа; общ. Болярово; област Ямбол - Заповед № ПО -09-797-7/03.01.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 14.48 MB
с. Голямо Крушево; общ. Болярово; област Ямбол - Заповед № ПО -09-805-5/03.01.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 12.71 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги