13.06.2024


с.Александрово, общ.Стралджа - заповед РД-07-106/18.04.2018 г. на споразумение за стопанската 2017-2018 година 116.50 KB
с.Александрово, общ.Стралджа - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2017-2018 година 351.50 KB
с.Александрово, общ.Стралджа - бели петна от споразумение за стопанската 2017-2018 година 55.00 KB
с.Иречеково, общ.Стралджа - заповед РД-07-074/16.02.2018 г. за изменение на споразумение за стопанската 2017-2018 година 74.50 KB
с.Иречеково, общ.Стралджа - регистър на имотите от изменение на споразумение за стопанската 2017-2018 година 531.50 KB
с.Иречеково, общ.Стралджа - бели петна от изменение на споразумение за стопанската 2017-2018 година 41.00 KB
гр.Стралджа, общ.Стралджа - заповед РД-07-077/08.02.2018 г. на споразумение за стопанската 2017-2018 година 143.50 KB
гр.Стралджа, общ.Стралджа - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2017-2018 година 1.07 MB
гр.Стралджа, общ.Стралджа - бели петна от споразумение за стопанската 2017-2018 година 40.00 KB
с.Тамарино, общ.Стралджа - заповед РД-07-075/07.02.2018 г. на споразумение за стопанската 2017-2018 година 118.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги