06.12.2020


с.Тамарино, общ.Стралджа - заповед РД-07-103/23.02.2017 г. на споразумение за стопанската 2016-2017 година 115.50 KB
с.Тамарино, общ.Стралджа - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2016-2017 година 334.00 KB
с.Тамарино, общ.Стралджа - бели петна от споразумение за стопанската 2016-2017 година 52.50 KB
с.Правдино, общ.Стралджа - заповед РД-07-091/21.02.2017 г. за измененеие на споразумение за стопанската 2016-2017 година 71.00 KB
с.Правдино, общ.Стралджа - регистър на имотите от измененеие на споразумение за стопанската 2016-2017 година 342.50 KB
с.Недялско, общ.Стралджа - заповед РД-07-101/15.02.2017 г. на споразумение за стопанската 2016-2017 година 140.50 KB
с.Недялско, общ.Стралджа - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2016-2017 година 664.00 KB
с.Недялско, общ.Стралджа - бели петна от споразумение за стопанската 2016-2017 година 36.50 KB
с.Богорово, общ.Стралджа - заповед РД-07-100/15.02.2017 г. на споразумение за стопанската 2016-2017 година 112.50 KB
с.Богорово, общ.Стралджа - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2016-2017 година 203.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,
ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

тел.:(046) 661 854  
     (046) 661 863

 E-mail: ODZG_Yambol@

mzh.government.bg

 


 


 


Регистрация на
земеделски стопани
________________________
        Декларации за зърно        
________________________

Банкова сметка за плащане на бели петна от ползватели