новини
Всички новини

04.05.2018 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) и чл.49, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК))

 

Име, Фамилия

Длъжност

ДЕКЛ.чл. 35, ал. 1, т.1

 ДЕКЛ.чл. 49, ал. 1, т. 1

ДЕКЛ.чл. 35, ал. 1, т. 3

ДЕКЛ.чл. 49, ал. 1, т. 3

ДЕКЛ.чл. 35, ал. 1, т. 2, Част I 

ДЕКЛ.чл.49 ал. 1, т. 2, Част I 

ДЕКЛ.чл. 35, ал. 1, т.2, Част II 
ДЕКЛ.чл. 49, ал. 1, т.2, Част II

ОДЗ Варна

директор

 

 

 
Мария Георгиева

главен секретар 

 изтегли

 

да

изтегли

Милена Михайлова

главен директор ГД"АР"

 изтегли

 

да  

 изтегли

Юлияна Янева

директор "АПФСДЧР"

 изтегли

 

да

 изтегли
Ралица Илиева

старши юрисконсулт

изтегли

 

да

 изтегли

Нели Дженова

главен юрисконсулт

изтегли

 

да

 изтегли
Стоянка Генова

главен счетоводител

 изтегли

 

да

 изтегли

Силвия Славова

главен експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Теодора Томова

главен експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Мая Гетева

главен експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Биляна Христова

старши юрисконсулт

 изтегли

 

да

 изтегли

Петранка Димитрова

главен експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Валя Чешмеджиева

главен експерт

изтегли

 

да

 изтегли

Айтен Енверова

главен експерт

изтегли

 

да

 изтегли

Снежана Манолова

главен експерт

 изтегли

 

да

 изтегли
Айсел Кръстева

старши експерт

изтегли

 

да

изтегли

Велко Великов

главен експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Галя Георгиева

главен експерт

изтегли

 

да

 изтегли

Игбалие Махмудова

старши експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Даря Велинова

старши експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Наталия Безлова

старши експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Георги Хасъмов

старши експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Светлин Михайлов

старши експерт

 изтегли

 

да

 изтегли
Галина Янакева

главен инспектор

изтегли

 

да

изтегли
Славина Чукарова
Мария Боянова

старши експерт
главен специалист

изтегли
изтегли

  да
да

изтегли
изтегли

Елица Ботева

Станислав Балев

Даниела Гецева 

главен инспектор 

главен инспектор

старши експерт

 изтегли  

изтегли

изтегли

 

да 

да

да

 изтегли 

изтегли

 изтегли

главен специалистОСЗ - Аврен

Койка Христова

началник

 изтегли

 

да

изтегли

Светла Йорданова

старши специалист

 изтегли

 

да

 изтегли

Снежана Димитрова

старши специалист

изтегли

 

да

 изтегли

ОСЗ - Аксаково

началник

 

 

Янка Томова

Светозар Нейчев

главен експерт

главен експерт

 изтегли

изтегли

 

да

да

 изтегли
изтегли

Александра Христова

старши експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Кремена Кателиева

Наталия Русева

Цветелина Влахова

главен специалист

старши експерт 

главен специалист


изтегли

изтегли

 

да

да

да

 изтегли
изтегли

изтегли

ОСЗ - Варна

Пламен Христов

началник

изтегли

 

да

изтегли

главен експерт


 

да

 

Даниела Генова

главен експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Даниела Митева

старши експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Галина Железова

старши експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Петко Йорданов

Зорница Шаркова

младши експерт

главен експерт

изтегли

изтегли

 

да

да

изтегли

изтегли

ОСЗ - Ветрино

Бюрхан Девлетов

началник

изтегли

 

да

 изтегли

Пламена Вълчева

главен експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Севил Шерифова

старши експерт

изтегли

 

да

 изтегли
Ивелина Георгиева

главен специалист

 изтегли

 

да

 изтегли

ОСЗ - Вълчи дол

Яна Радева

началник

изтегли

 

да

изтегли

Мима Николова

главен експерт

изтегли

 

да

 изтегли

Женя Петрова

главен експерт

 изтегли

 

да

 изтегли
Глория Иванова

младши експерт

изтегли

 

да

изтегли
Красимира Петкова

старши специалист

 изтегли

 

да

изтегли

Нели Иванова

старши специалист

изтегли

 

да

 изтегли


ОСЗ - Долни Чифлик

началник

 


Виолина Момчева

младши експерт

изтегли

 изтегли

да

изтегли

Йорданка Димова

главен експерт

изтегли

 

да

изтегли

Мария Георгиева

главен експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Емел Алиева

старши експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Валерия Димитрова

младши експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

ОСЗ - Дългопол

началник


 


Мирям Керим

младши експерт

изтегли

 

да изтегли
Петя Венева

старши експерт

изтегли

 

да

изтегли

Райна Илиева

главен специалист

изтегли

да

изтегли

ОСЗ - Провадия

Мирослав Радев

началник

изтегли

 

да

изтегли


 

 

 


Христина Христова

старши експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Пламена Жекова

Мехмед Мехмедов

главен специалист

младши експерт

 изтегли

изтегли

 

да

 изтегли
 изтегли

ОСЗ - Суворово

Жеко Илиев

началник

 изтегли

 

да

 изтегли

Лиляна Величкова

главен експерт

 изтегли

 

да

 изтегли

Мартин Марков

главен експерт

изтегли

 

да

 изтегли

Филис Кадирова

главен специалист

 изтегли

 

да

 изтегли

Антонина Такова

главен специалист

 изтегли

 

да

 изтегли

Радка Кунева

главен специалист

 изтегли

 

да

 изтегли

За предходната 2022г:

1. В регламентираният срок, съгласно чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ няма неподадени декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ;
2. В регламентираният срок, съгласно чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - 15.05.2023г., ежегодни декларации част I Имущество за предходната 2022 г., са подали всички служители на ОД „Земеделие“ – Варна и териториалните й звена /ОСЗ/, включително и служители по майчинство и продължителен отпуск;
3. В регламентираният едномесечен срок, съгласно чл.38, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ, през 2022 г. не са подадени декларации от:
 • Веселин Стоянов Върбанов, бивш служител на ОСЗ – Дългопол, освободен на 01.11.2022 г.;
 • Зийнеб Зия Юсуфова, бивш служител на ОСЗ – Дългопол, освободена на 01.11.2022 г.

4. В регламентираният едногодишен срок, съгласно чл.38, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ,  през 2022 г. не са подадени декларации от:

 • Мария Илиева Стойчева, бивш служител в ГД“АР“ на ОД „Земеделие“ – Варна, освободена на 15.03.2021 г.;
 • Живка Божинова Костадинова, бивш служител на ОСЗ – Аксаково, освободена на 30.08.2021 г.;
 • Диана Руфаилова Сарафова, бивш служител на ОСЗ – Варна, освободена на 27.09.2021 г.;
 • Даниела Кателиева Димова, бивш служител на ОСЗ – Варна, освободена на 01.10.2021 г.;
 • Константин Бориславов Славов, бивш служител на ОСЗ – Долни чифлик, освободен на 01.11.2021 г.;
 • Снежана Димитрова Димитрова, бивш служител на ОСЗ – Вълчи дол, освободена на 01.12.2021 г.
5. Публикувани декларации от напусналите служители са заличени от регистъра.да

да


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Протокол от 07.03.2024г. от 10:30 часа за избор на правоспособно лице по ЗКИР за изготвяне на План на новообразуваните имоти за имот с идентификатор 05978.47.1 по КККР на с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна с площ 27 914 кв.м. по реда на чл.45, ал. 3 от ППЗСПЗЗ - публикуван на 14.03.2024 1.65 MB
Протокол от 07.03.2024г. от 11:00 часа за избор на правоспособно лице по ЗКИР за изготвяне на План на новообразуваните имоти за имот с идентификатор 03811.41.105 по Кадастралната карта на с. Бенковски, община Аврен, област Варна с площ 414 кв.м. по реда на чл.45, ал. 3 от ППЗСПЗЗ - публикуван на 14.03.2024 1.64 MB
Протокол от 07.03.2024г. от 10:00 часа за избор на правоспособно лице по ЗКИР за изготвяне на План на новообразуваните имоти за имот с идентификатор 21484.25.56 по Кадастралната карта на с. Добрина, община Провадия , област Варна с площ 32 789 кв.м. по реда на чл.45, ал. 3 от ППЗСПЗЗ - публикувано на 14.03.2024 1.65 MB
Протокол от 27.02.2024 г. от 14:00 часа за избор на независим оценител по Покана изх. № РД-07-47-1/19.02.2024 г. на ОД „Земеделие“–Варна, изготвена на основание Заповед № РД 24-07-47/19.02.2024 г . на Директора на ОД„Земеделие”-Варна относно избор за независими оценители, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделските земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки на имоти от Държавния поземлен фонд по реда на чл. 105, ал. 7 от ППЗСПЗЗ - публикуван на 05.03.2024 2.06 MB
Протокол от 27.02.2024 г. от 14:30 часа за избор на независим оценител по Покана изх. № РД-07-48-1/19.02.2024 г. на ОД „Земеделие“–Варна, изготвена на основание Заповед № РД 24-07-48/19.02.2024 г . на Директора на ОД„Земеделие”-Варна относно избор за независими оценители, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност „Недвижими имоти“ за изготвяне на пазарна оценка на имот от Държавния поземлен фонд по реда на чл. 56ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ - публикуван на 05.03.2024г 2.53 MB
Заповед № РД 46- 39/27.02.2024г. на Министъра на земеделието и храните за свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2024-2025г., находящи се на територията на област Варна и списък- приложение №1, представляващо неразделна част от заповедта - публикувана на 01.03.2024г 1.73 MB
Одобрен на 01.02.2024г Протокол от 01.02.2024г. от 13:00 часа за избор на независим оценител по Покана, изх. № РД-07-26-1/26.01.2024г. на ОД „Земеделие“-Варна, изготвена на основание Заповед № РД 24-07-26/26.01.2024г. на Директора на ОД „Земеделие” – Варна - публикуван на 01.02.2024 2.72 MB
Протокол от проведено заседание на 12.01.2024 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 23-07-340/19.12.2023 г. на директора на ОД „Земеделие” – Варна за разглеждане на постъпили възражения срещу Протокол от 20.12.2023 г. от проведен общ търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор 78519.612.34 по КККР на с.Цонево, община Дългопол и поземлен имот с идентификатор 32442.37.2 по КККР на с.Изворник, община Вълчи дол, област Варна - публикуван на 12.01.2024 363.60 KB
Уведомление до Б.Липчев - публикувано на 30.11.2023 82.75 KB
Уведомление до В.Паликова - публикувано на 30.11.2023 87.67 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа