новини
обратно
 • August 10, 2021
  До 20 август се ограничава косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната.
  прочети >>
 • August 09, 2021
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • March 15, 2021
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2021 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Обявление до земеделските стопани във връзка с условията за участие в процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година. 100.00 KB
График за вземане на средни проби от есенници реколта 2022 през месец ЮЛИ 2021 - обявен на 27.06.2022 год. 61.35 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 и ал.3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ЮЛИ 2022 г. - публикувано на 27.06.2022 год. 63.81 KB
Заповед № РД-04-122/02.06.2022 г. на директора на ОД "Земеделие", относно обявяване на пожароопасен сезон за периода 02.06.2022 г. до 31.10.2022 г. 190.89 KB
Покана за избор на независим оценител за изготвяне на пазарни оценки на имоти от държавния поземлен фонд, по реда на чл.56а, ал.4 и чл. 56ж, ал.2 от ЗСПЗЗ; Проект на договор за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти. 83.48 KB
Покана за избор на независим оценител за изготвяне на пазарни оценки на имоти от държавния поземлен фонд, по реда на чл.37и, ал.1 и чл. 37п, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл. 105, ал. 7 и 8 от ППЗСПЗЗ, и чл.112, ал.1, т.2 от ППЗСПЗЗ; Проект на договор за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти - земеделски земи. 84.73 KB
График за извършване на проверки през месец ЮНИ 2022 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 26.05.2022 год. 61.23 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец МАЙ 2022 г. - публикувано на 26.05.2022 год. 63.70 KB
Заповед № РД-04-111 от 10.05.2022 г. за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти в обхвата на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Лиляк и с. Овчарово, общ. Търговище. 71.75 KB
Заповед № РД-04-112 от 10.05.2022 г. за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти в обхвата на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Гърчиново, общ. Опака. 73.61 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »