16.07.2024


Сливен
повече>>

Нова Загора
повече>>

Котел
повече>>

Твърдица
повече>>
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Сливен. Публикувано на 02.08.2023г. 104.93 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Твърдица. Публикувано на 02.08.2023г. 85.93 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Нова Загора. Публикувано на 02.08.2023г. 104.91 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Котел. Публикувано на 02.08.2023г. 92.08 KB
Протокол от 27.01.2023 г. на Комисия за определяне на средното годишно рентно плащане в изпълнение на § 2 от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77б от ППЗСПЗЗ за 2023 г. по общини в обл. Сливен. Публикуван на 31.01.2023 г. 103.62 KB
Обявление на ОСЗ Нова Загора - обявени са предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за община Котел. Публикувано на 01.08.2023г. 99.00 KB
Обявление на ОСЗ Нова Загора - обявени са предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за община Нова Загора. Публикувано на 01.08.2023г. 98.50 KB
Обявление на ОСЗ Нова Загора - обявени са предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за община Сливен и Твърдица. Публикувано на 01.08.2023г. 98.50 KB

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023