20.07.2024


Сливен

повече>>

Нова Загора

повече>>

Котел

повече>>

Твърдица

повече>>

Заповед Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за назначаване на комисия сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи-пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 година за землищата на територията на община Твърдица. 128.00 KB
Заповед Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за назначаване на комисия сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи-пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 година за землищата на територията на община Котел. 185.50 KB
Заповед Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за назначаване на комисия сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи-пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 година за землищата на територията на община Сливен. 301.00 KB
Заповед Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за назначаване на комисия сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи-пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 година за землищата на територията на община Нова Загора. 242.00 KB
важно! Декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. 62.53 KB
протокол Протокол от комисия за определяне размер на средно рентно плащане за 2016 година в землищата на Област Сливен. 345.50 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Сливен 348.00 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Твърдица 135.50 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Котел 186.00 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Нова Загора 243.00 KB

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023