22.01.2022


28.04.2017г. Заповед за одобрение на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища , мери и ливади в землище с. Кръстевич, община Хисаря, област Пловдив 1.81 MB
28.04.2017г. Заповед за одобрение на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища , мери и ливади в землище гр. Хисаря , община Хисаря, област Пловдив. 1.83 MB
28.04.2017г. Заповед за одобрение на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища , мери и ливади в землище с.Старосел , община Хисаря, област Пловдив 5.25 MB
28.04.2017г. Заповед за одобрение на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища , мери и ливади в землище с.Старосел , община Хисаря, област Пловдив 1.85 MB
10.04.2017г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /трайни насаждения/ в землището на с. Старо Железаре, общ. Хисаря за стопанската 2016/2017г. 1.17 MB
10.04.2017г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /трайни насаждения/ в землището на с. Паничери, общ. Хисаря за стопанската 2016/2017г. 1.22 MB
10.04.2017г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /трайни насаждения/ в землището на с. Старосел, общ. Хисаря за стопанската 2016/2017г. 1.33 MB
09.03.2017г. Обява предварителни регистри чл.72 , ал.4 . 69.00 KB
06.03.2017г. Обява-предварителни р-ри чл.72 69.50 KB
02.03.2017г. Заповед за формиране на комисия на основание чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи . 492.51 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС: 
 гр. Пловдив 4000, 
бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ
 
тел.: (032) 63 40 22
 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР  
 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 


За контакт с лице по защита на личните данни :

Ангел Левашки

старши юрисконсулт 

0878874843

032634022

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.