27.01.2022


АДРЕС:
 гр. Пловдив 4000, 
бул. "Марица" 122, ет.3


ТЕЛЕФОНИ:
 
тел.: (032) 63 40 22
 факс: (032) 62 87 30


email: 

odz_plovdiv@abv.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ:

от 9.00 до 17.30 часа 


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:  

  Сряда: от 9.30 до 12.00 часа

 


Отговорно лице по защита на личните данни:


Ангел Левашки - старши юрисконсулт

0878874843

032634022