20.05.2024


График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Април 2021г 1.29 MB
Заповед №РД-04-39/25.03.2021г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен за откриване на общ търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в землището на с. Бохот, общ. Плевен. 415.04 KB
Списък на свободни имоти от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" за стопанската 2021/2022г. на територията на област Плевен 38.34 KB
Заповед № РД 46-85/24.02.2021г на министъра на земеделието, храните и горите, на основание чл.37и, ал.2, във връзка с чл. 24а, ал.2, т.6 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2021-2022г 107.14 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Mарт 2021г 1003.91 KB
Заповед №РД-04-20/15.02.2021г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" - Плевен за класиране на участници от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имот в стопански двор в землището на с. Асеново. 550.79 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Февруари 2021г 1.54 MB
Заповед №РД-04-15/28.01.2021г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" - Плевен за класиране на участници от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в стопански двор в землището на с. Обнова. 485.71 KB
Заповед №РД-04-12/26.01.2021г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" - Плевен за класиране на участници от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ за имот в стопански двор в землището на гр. Тръстеник. 379.83 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-282/17.11.2020г. 473.76 KB
 1. «
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 8. 18
 9. 19
 10. 20
 11. 21
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа