24.05.2024


До момента по подмярка COVID 1 са кандидатствали над 31 000 стопани, всички заявления са легитимни 235.08 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем за 2020-2021 по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ 102.00 KB
3аповед № РД-04-120/10.09.2020г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг, във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2020-2021. 302.26 KB
Указания за прилагане на държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ през 2020 г. 180.52 KB
Заповед № РД09-604/31.07.2020 г. за определяне на срок за прием за заявления по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ 62.16 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2020-2021г - (втора тържна сесия) 538.50 KB
3аповед № РД-04-116/26.08.2020г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (втора тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2020-2021 година. 507.51 KB
ЗАПОВЕД РД–04-115/26.08.2020 на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с протокол №01/30.06.2020 г. от проведена първа тръжна сесия за стопанската 2020/2021г. 353.07 KB
От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя 475.51 KB
Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 495.81 KB
 1. «
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 8. 20
 9. 21
 10. 22
 11. 23
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа