15.07.2024


ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В И ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А / ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ / ЗА ЗЕМЛИЩЕ ДЪБОВА МАХАЛА В ОБЩИНА БРУСАРЦИ 127.90 KB
ПРОЦЕДУРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В - ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ 4.05 MB
ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ И ОКОНЧАТЕЛНИ РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩА РАЗГРАД, БОТЕВО И ЗЛАТИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ. 451.35 KB
ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В - ЗСПЗЗ И РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А - ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 2.00 MB
ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В - ЗСПЗЗ И РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А - ППЗСПЗЗ / ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ И ВЛАДИМИРОВО СЛ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ/ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ. 1.64 MB
ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В И ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А / ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ / ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГОРНИ ЦИБЪР В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ. 112.27 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ.1, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА с. Горни Цибър, общ. Вълчедръм. 267.50 KB
ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА МОНТАНА 3.37 MB
ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В - ЗСПЗЗ И РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А - ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 995.75 KB
РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ / ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ / ЗА ЗЕМЛИЩА СЕПТЕМВРИЙЦИ, ИГНАТОВО И МОКРЕШ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ 316.19 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа
НАРЪЧНИК ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ_2024 

          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ