21.07.2024


21.12.2021 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ - ВЕРСИЯ ОТ ОКТОМВРИ 2021Г. 5.86 MB
21.12.2021 ГОДИШНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ ЗА 2021Г. 218.39 KB
21.12.2021 ПРОЕКТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА - ВЕРСИЯ ОТ ОКТОМВРИ 2021Г. 431.61 KB
21.12.2021 ПРОЕКТ ФОНД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ПРЕХОД НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО - ВЕРСИЯ ОТ ОКТОМВРИ 2021Г. 296.16 KB
20.11.2020 ПРЕПОРЪКИ НА СЪВЕТА ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020Г. 191.66 KB
20.11.2020 ПРЕПОРЪКИ НА СЪВЕТА ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019Г. 130.65 KB
30.07.2019 АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ 196/11.04.2019 НА МС. 1.82 MB
30.07.2019 РЕШЕНИЕ 196/11.04.2019 НА МС ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ 2007-2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г., НА СПИСЪК С ЦЕЛИТЕ НА ПОЛИТИКИТЕ, КОИТО ДА БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г., И НА СПИСЪК С ПРОГРАМИ И ВОДЕЩИ ВЕДОМСТВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО ИМ. 58.50 KB

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа
НАРЪЧНИК ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ_2024 

          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ