17.04.2024


29.08.2019 Документи за кндидатстване по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”. 338.87 KB
26.08.2019 СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ, КОИТО ПОПАДАТ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ В ОБЛАСТ МОНТАНА. 17.80 KB
22.08.2019 Обява за провеждане на търгове за продажба на земя частна държавна собственост по реда на чл. 27, ал.8 и чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ. 26.50 KB
14.08.2019 ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНИТЕ ОПЕРАТОРИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ. 100.00 KB
13.08.2019 Заповед № 254/12.08.2019 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ, върху имоти в обл. Монтана. 106.25 KB
13.08.2019 Заповед № 253/12.08.2019 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ, върху имоти в обл. Монтана. 104.53 KB
13.08.2019 Заповед №252/12.08.2019 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, върху земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 105.46 KB
13.08.2019 Заповед №251/12.08.2019 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, върху земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 104.91 KB
08.08.2019 ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ ПО ПРИЛОЖЕНИ СПИСЪЦИ ОТ МЗХГ. 1.27 MB
07.08.2019 Протокол от проведен търг по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ - първа тръжна сесия за отдаване на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за едногодишно ползване под наем за стопанската 2019-2020 година. 271.50 KB
 1. «
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 8. 26
 9. 27
 10. 28
 11. 29
 12. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа


          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ