24.04.2024


08.11.2019 Заповед №388/05.11.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - гр. Монтана за прекратяване на процедура за провеждане на търг по реда на чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ. 890.69 KB
25.10.2019 Заповед №372/25.10.2019 г. на директора на ОДЗ-Монтана във връзка с разпоредбата на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ и списък на свободни земеделски земи от ДПФ, попадащи в границите на масивите за ползване по чл. 37в за стопанската 2019/2020 г. 74.28 KB
22.10.2019 Протокол от проведен търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ - втора тръжна сесия за отдаване на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за едногодишно ползване под наем за стопанската 2019-2020 година. 186.00 KB
03.10.2019 ОБРАЗЦИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37Ж ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ. 58.62 KB
03.10.2019 Образци на тръжни документи, проект на договор и указания за участие във втора тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г. 107.81 KB
03.10.2019 Заповед №300/02.10.2019 г. на директора на ОДЗ-Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ под наем за срок от една стопанска година - 2019/2020г. 83.43 KB
25.09.2019 Протоколи от проведени на 20.09.2019 г. търгове за продажба на имоти в стопански двор по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, област Монтана. 121.62 KB
24.09.2019 Протоколи от проведени на 20.09.2019 г. търгове за продажба на имоти в стопански двор по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, област Монтана. 121.53 KB
20.09.2019 Заповед на директора на ОДЗ-Монтана за актуализиране на информацията след приключила първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури или многогодишни фуражни култури за стопанската 2019-2020 г. 107.50 KB
19.09.2019 Заповед на директора на ОДЗ-Монтана за актуализиране на информацията след приключила първа тръжна сесия за отдаване на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ под наем за стопанската 2019-2020 г. 108.00 KB
 1. «
 2. 19
 3. 20
 4. 21
 5. 22
 6. 23
 7. 24
 8. 25
 9. 26
 10. 27
 11. 28
 12. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа


          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ