04.03.2024


19.11.2019 Заповед №450/18.11.2019 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27,ал.9 ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, отговарящи на условията на §12а ЗСПЗЗ в обл. Монтана. 100.50 KB
08.11.2019 Заповед №388/05.11.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - гр. Монтана за прекратяване на процедура за провеждане на търг по реда на чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ. 890.69 KB
25.10.2019 Заповед №372/25.10.2019 г. на директора на ОДЗ-Монтана във връзка с разпоредбата на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ и списък на свободни земеделски земи от ДПФ, попадащи в границите на масивите за ползване по чл. 37в за стопанската 2019/2020 г. 74.28 KB
22.10.2019 Протокол от проведен търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ - втора тръжна сесия за отдаване на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за едногодишно ползване под наем за стопанската 2019-2020 година. 186.00 KB
03.10.2019 ОБРАЗЦИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37Ж ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ. 58.62 KB
03.10.2019 Образци на тръжни документи, проект на договор и указания за участие във втора тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г. 107.81 KB
03.10.2019 Заповед №300/02.10.2019 г. на директора на ОДЗ-Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ под наем за срок от една стопанска година - 2019/2020г. 83.43 KB
25.09.2019 Протоколи от проведени на 20.09.2019 г. търгове за продажба на имоти в стопански двор по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, област Монтана. 121.62 KB
24.09.2019 Протоколи от проведени на 20.09.2019 г. търгове за продажба на имоти в стопански двор по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, област Монтана. 121.53 KB
20.09.2019 Заповед на директора на ОДЗ-Монтана за актуализиране на информацията след приключила първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури или многогодишни фуражни култури за стопанската 2019-2020 г. 107.50 KB
 1. «
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 8. 24
 9. 25
 10. 26
 11. 27
 12. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner
banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ