01.03.2024


04.02.2020 Заповед №37/03.02.2020 г. на директора на ОДЗ-Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ (трета тръжна сесия) за отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ под наем за срок от една стопанска година - 2019/2020г. 116.50 KB
31.01.2020 Протокол от проведен на 30.01.2020 г. търг за продажба на имоти в стопански дворове по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за област Монтана. 177.00 KB
29.01.2020 Заповед № 32/29.01.2020г. за допълнение на Заповед №372/25.10.2019г., на директора на ОДЗ-Монтана, във връзка с прилагане на разпоредбата на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за землищата на община Лом, община Медковец и община Якимово за стопанската 2019/2020 година. 127.00 KB
24.01.2020 ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДНОТО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЗА 2019 ГОДИНА ПО НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ ПО ОБЩИНИ, ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЛАСТ МОНТАНА. 329.00 KB
10.01.2020 Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Монтана, относно одобрени "Планове на новообразувани имоти" на част от стопанските дворове за област Монтана. 93.50 KB
17.12.2019 Заповед № 598/17.12.2019г. за допълнение на Заповед №372/25.10.2019г. на директора на ОДЗ-Монтана, във връзка с прилагане на разпоредбата на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за землищата на община Бойчиновци, община Брусарци, община Вълчедръм, община Лом, община Медковец, община Монтана и община Якимово за стопанската 2019/2020 година. 185.50 KB
17.12.2019 Заповед № 586/17.12.2019 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ, върху имоти в обл. Монтана. 107.42 KB
02.12.2019 Заповед №РД 46-485/27.11.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която е одобрен проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019 г. 258.88 KB
19.11.2019 Заповед №452/18.11.2019 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27,ал.8 ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, свободни, негодни за земеделско ползване в обл. Монтана. 102.00 KB
19.11.2019 Заповед №451/18.11.2019 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27,ал.9 ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, отговарящи на условията на §12а ЗСПЗЗ в обл. Монтана. 118.00 KB
 1. «
 2. 17
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22
 8. 23
 9. 24
 10. 25
 11. 26
 12. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner
banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ