30.01.2023


08.03.2019 НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ. 90.19 KB
08.03.2019 НАРЕДБА № 7 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. 256.05 KB
08.03.2019 НОВО! НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАСТВАНЕ - ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ - КАМПАНИЯ 2019 ГОДИНА. 616.02 KB
06.03.2019 Заповед №113/05.03.2019 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27,ал.9 ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, отговарящи на условията на §12а ЗСПЗЗ в обл. Монтана. 102.50 KB
01.03.2019 Заповед №РД 46-98/28.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2019-2020 г. и списък на имотите за област Монтана. 123.43 KB
25.02.2019 Заповед № 106/25.02.2019г. за допълнение на Заповед №377/07.11.2018г., допълнена със Заповед № 70/23.01.2019 г. на директора на ОДЗ-Монтана, във връзка с прилагане на разпоредбата на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за землището на с. Разград, община Вълчедръм за стопанската 2018/2019 година 107.00 KB
25.02.2019 Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 30.87 KB
25.02.2019 Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на Приложение 1 към заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ 106.92 KB
19.02.2019 ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ 36.50 KB
12.02.2019 Заповед № 93/12.02.2019 гна Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27,ал.8 ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, свобони, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване в обл. Монтана 107.50 KB
 1. «
 2. 17
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22
 8. 23
 9. 24
 10. 25
 11. 26
 12. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner

banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ