07.02.2023


16.04.2019 Съобщение: Уважаеми земеделски стопани, вече можете да проверите изплатените Ви субсидии преди да подадете данъчна декларация 75.50 KB
15.04.2019 Програма за провеждане на обучения за (потенциални) бенефициенти - 23.04.2019 г., Младежки дом - Монтана 274.35 KB
12.04.2019 Съобщение във връзка с опазването на пчелните семейства от отравяния при провеждане на растителнозащитни мероприятия 73.45 KB
11.04.2019 Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК за "Блажо Агро" ЕООД 103.50 KB
11.04.2019 Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК за Даниел Костов 109.50 KB
28.03.2019 Решение № 1 от 28.03.2019 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ 98.50 KB
18.03.2019 Протокол от извършена проверка на всички действащи договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) на основание чл. 37м от ЗСПЗЗ. 502.50 KB
13.03.2019 Обявление, относно издадени заповеди на Директора на ОД"Земеделие" - Монтана за одобряване на ПНИ на стопански дворове на територията на обл. Монтана. 290.43 KB
11.03.2019 ЗАПОВЕД № РД-09-229 / 01.03.2019 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЛОЙ „ПЛОЩИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ” ЗА КАМПАНИЯ 2018 ГОДИНА. 53.41 KB
11.03.2019 ЗАПОВЕД РД-230/01.03.2019 НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЛОЙ "ПОСТОЯННО ЗАТРЕВЕНИ ПЛОЩИ". 945.81 KB
 1. «
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 8. 22
 9. 23
 10. 24
 11. 25
 12. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner

banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ