29.11.2022


05.07.2019 Заповед №225/04.07.2019 г. на директора на ОДЗ-Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ под наем за срок от една стопанска година - 2019/2020г. 83.11 KB
05.07.2019 Образци на тръжни документи, проект на договор и указания за участие в първа тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г. 107.61 KB
01.07.2019 Всички землища на територията на област Монтана са с влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри. 66.00 KB
28.06.2019 27.06.2019 Заповед № 221/26.06.2019 г. на директора на ОДЗ-Монтана за откриване на процедура по провеждане на търг (първа тръжна сесия) за отдаване на земеделски земи от ДПФ под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури или многогодишни фуражни култури за стопанската 2019/2020 година. 135.05 KB
27.06.2019 Образци на тръжни документи, проект на договор и указания за участие в първа тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски или многогодишни фуражни култури, считано от стопанската 2019/2020 г. 166.39 KB
27.05.2019 Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Монтана за обявяване на пожароопасен сезон в земеделските територии в област Монтана. 109.00 KB
16.04.2019 Съобщение: Уважаеми земеделски стопани, вече можете да проверите изплатените Ви субсидии преди да подадете данъчна декларация 75.50 KB
15.04.2019 Програма за провеждане на обучения за (потенциални) бенефициенти - 23.04.2019 г., Младежки дом - Монтана 274.35 KB
12.04.2019 Съобщение във връзка с опазването на пчелните семейства от отравяния при провеждане на растителнозащитни мероприятия 73.45 KB
11.04.2019 Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК за "Блажо Агро" ЕООД 103.50 KB
 1. «
 2. 15
 3. 16
 4. 17
 5. 18
 6. 19
 7. 20
 8. 21
 9. 22
 10. 23
 11. 24
 12. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner

banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ