18.07.2024


03.07.2020 Обявление относно издадени заповеди на директора на ОД"Земеделие" - гр. Монтана за одобряване "Планове на новообразувани имоти" на стопански дворове в обл. Монтана; 297.66 KB
03.07.2020 Обявление на Протокол от 25.06.2020 г. и 26.06.2020 г. на проведен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ за стопанската 2020/2021 година за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури и съществуващи трайни насаждения (Арония). 30.00 KB
23.06.2020 УКАЗАНИЯ, ФАЙЛОВЕ И ПРИМЕРНИ ТАБЛИЦИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ В ЕДИНЕН ФОРМАТ С ДАННИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО ЧЛ. 69, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ И ЧЛ. 70, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА. 225.47 KB
04.06.2020 Резултати от проучване на Програма Достъп до информация чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт. 13.48 KB
28.05.2020 Заповед №121/28.05.2020 г. за обявяване на пожароопасен сезон за 2020 г. във всички земеделски територии в област Монтана, считано от 01.06.2020 г. до 31.10.2020 г. 69.09 KB
22.05.2020 Образци на тръжни документи, проект на договор и указания за участие в първа тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски, многогодишни фуражни култури и съществуващи трайни насаждения, считано от стопанската 2020/2021 г. 239.67 KB
22.05.2020 Заповед № 115/20.05.2020 г. на директора на ОДЗ-Монтана за откриване на процедура по провеждане на търг (първа тръжна сесия) за отдаване на земеделски земи от ДПФ под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури и съществуващи трайни насаждения (Арония) за стопанската 2020/2021 година. 178.84 KB
05.05.2020 График за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2020 в ОСЗ-Берковица за периода 04-08 май 2020 г. 12.12 KB
05.05.2020 График за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2020 в ОСЗ-Бойчиновци за периода 04-08 май 2020 г. 40.50 KB
05.05.2020 График за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2020 в ОСЗ-Брусарци за периода 04-08 май 2020 г. 10.89 KB
 1. «
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 8. 20
 9. 21
 10. 22
 11. 23
 12. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа
НАРЪЧНИК ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ_2024 

          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ