27.02.2024


17.04.2020 График за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2020 в офис Г. Дамяново (ОСЗ-Монтана) за периода 21-30 април 2020 г. 11.25 KB
17.04.2020 График за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2020 в офис Чипровци (ОСЗ-Монтана) за периода 21-30 април 2020 г. 13.21 KB
17.04.2020 График за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2020 в ОСЗ-Брусарци за периода 21-30 април 2020 г. 11.41 KB
17.04.2020 График за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2020 в ОСЗ-Бойчиновци за периода 21-30 април 2020 г. 47.00 KB
17.04.2020 График за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2020 в ОСЗ-Берковица за периода 21-30 април 2020 г. 13.31 KB
02.04.2020 Указания за прилагане на помощ DE MINIMIS съгл. регламент (ЕС) 1407/2013 за кланици за организиране на изкупуването на дребни преживни животни за компенсиране на част от разходите, свързани с транспорт, логистика и последваща реализация на добитото от тях месо. 227.37 KB
18.03.2020 Обявление по повод подобряване на административното обслужване във връзка с регистрацията/пререгистрацията/отписване на земеделски стопани по реда на Наредба №3/1999г. 83.85 KB
17.03.2020 ДФ „Земеделие“ продължава да извършва плащанията, съгласно публикувания индикативен график 79.52 KB
13.03.2020 Заповед №РД 09-229 от 28.02.2020 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен за 2020 г слой „Постоянно затревени площи” (ПЗП), част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). 124.06 KB
13.03.2020 Заповед №РД 09-228 от 28.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателен специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за кампания 2019 г. 212.30 KB
 1. «
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 8. 20
 9. 21
 10. 22
 11. 23
 12. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner
banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ