04.12.2022


03.10.2019 Образци на тръжни документи, проект на договор и указания за участие във втора тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г. 107.81 KB
03.10.2019 Заповед №300/02.10.2019 г. на директора на ОДЗ-Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ под наем за срок от една стопанска година - 2019/2020г. 83.43 KB
25.09.2019 Протоколи от проведени на 20.09.2019 г. търгове за продажба на имоти в стопански двор по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, област Монтана. 121.62 KB
24.09.2019 Протоколи от проведени на 20.09.2019 г. търгове за продажба на имоти в стопански двор по реда на чл. 27, ал. 9 от ЗСПЗЗ, област Монтана. 121.53 KB
20.09.2019 Заповед на директора на ОДЗ-Монтана за актуализиране на информацията след приключила първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури или многогодишни фуражни култури за стопанската 2019-2020 г. 107.50 KB
19.09.2019 Заповед на директора на ОДЗ-Монтана за актуализиране на информацията след приключила първа тръжна сесия за отдаване на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ под наем за стопанската 2019-2020 г. 108.00 KB
13.09.2019 ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА. 57.00 KB
30.08.2019 Уведомление за провеждане на пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година от Министерството на земеделието, храните и горите. 377.41 KB
29.08.2019 Документи за кндидатстване по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”. 338.87 KB
26.08.2019 СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ, КОИТО ПОПАДАТ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ В ОБЛАСТ МОНТАНА. 17.80 KB
 1. «
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 8. 19
 9. 20
 10. 21
 11. 22
 12. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner

banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ