12.04.2024


27.08.2020 ЗАПОВЕД, УКАЗАНИЯ, МЕТОДИКА И ЕЛЕКТРОНЕН ФАЙЛ „ОПИС ФАКТУРИ“ – КАМПАНИЯ „АКЦИЗ 2020“. 178.61 KB
18.08.2020 От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя. 84.24 KB
18.08.2020 Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 85.06 KB
18.08.2020 Заповед РД09-655/17.08.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за извършване на специализирани теренни проверки за 2020 г. 743.78 KB
18.08.2020 СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ БЛОКОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ ЗА 2020 Г. ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА. 21.98 KB
12.08.2020 Заповед на директора на ОДЗ-Монтана за актуализиране на информацията след приключила първа тръжна сесия за отдаване на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури и съществуващи трайни насаждения (Арония) за стопанската 2020/2021 г. 108.50 KB
07.08.2020 Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и приложения към нея. 667.29 KB
05.08.2020 Протокол от проведен търг по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ - първа тръжна сесия за отдаване на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за едногодишно ползване под наем за стопанската 2020-2021 година. 243.00 KB
13.07.2020 Министерство на земеделието, храните и горите ще проведе дискусия със заинтересовани страни на тема „Представяне на проект на добри земеделски практики“ на 15 юли (сряда) 2020 г. от 15:00 ч. чрез видеоконферентна връзка. Пълният текст на поканата и проект на списъка на земеделските практики от полза за климата и околната среда може да свалите от тук. 8.50 MB
03.07.2020 Обявление относно издадени заповеди на директора на ОД"Земеделие" - гр. Монтана за одобряване "Планове на новообразувани имоти" на стопански дворове в обл. Монтана; 297.66 KB
 1. «
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 8. 18
 9. 19
 10. 20
 11. 21
 12. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа


          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ