04.12.2022


17.12.2019 Заповед № 598/17.12.2019г. за допълнение на Заповед №372/25.10.2019г. на директора на ОДЗ-Монтана, във връзка с прилагане на разпоредбата на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за землищата на община Бойчиновци, община Брусарци, община Вълчедръм, община Лом, община Медковец, община Монтана и община Якимово за стопанската 2019/2020 година. 185.50 KB
17.12.2019 Заповед № 586/17.12.2019 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ, върху имоти в обл. Монтана. 107.42 KB
02.12.2019 Заповед №РД 46-485/27.11.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която е одобрен проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019 г. 258.88 KB
19.11.2019 Заповед №452/18.11.2019 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27,ал.8 ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, свободни, негодни за земеделско ползване в обл. Монтана. 102.00 KB
19.11.2019 Заповед №451/18.11.2019 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27,ал.9 ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, отговарящи на условията на §12а ЗСПЗЗ в обл. Монтана. 118.00 KB
19.11.2019 Заповед №450/18.11.2019 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27,ал.9 ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, отговарящи на условията на §12а ЗСПЗЗ в обл. Монтана. 100.50 KB
08.11.2019 Заповед №388/05.11.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - гр. Монтана за прекратяване на процедура за провеждане на търг по реда на чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ. 890.69 KB
25.10.2019 Заповед №372/25.10.2019 г. на директора на ОДЗ-Монтана във връзка с разпоредбата на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ и списък на свободни земеделски земи от ДПФ, попадащи в границите на масивите за ползване по чл. 37в за стопанската 2019/2020 г. 74.28 KB
22.10.2019 Протокол от проведен търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ - втора тръжна сесия за отдаване на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за едногодишно ползване под наем за стопанската 2019-2020 година. 186.00 KB
03.10.2019 ОБРАЗЦИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37Ж ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ. 58.62 KB
 1. «
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 8. 18
 9. 19
 10. 20
 11. 21
 12. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner

banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ