24.04.2024


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“-Варна за 2024 г. и форматите, в които е достъпна. 30.52 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ – Варна за 2023 г. 24.16 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“-Варна за 2023 г. и форматите, в които е достъпна. 29.83 KB
1. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Областна дирекция „Земеделие“ – Варна за 2022 г. 23.84 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“-Варна за 2022г. и форматите, в които е достъпна 24.87 KB
Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за ДОИ в ОДЗ-Варна за 2021 23.61 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“-Варна за 2021 г. и форматите, в които е достъпна 23.41 KB
СПИСЪК НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАСИВИ И РЕСУРСИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ВАРНА И ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 81.83 KB
Информация за реда за предоставяне на ДОИ и приложения №1, 2, 3, и 4 74.32 KB
Закон за достъп до обществена информация 213.46 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа