11.12.2023


Формуляр за окончателните резултати от проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ - Долни чифлик - публикуван на 24.11.2023 34.00 KB
Формуляр за окончателните резултати от проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ - Вълчи дол - публикуван на 24.11.2023 35.00 KB
Информация за допуснатите до конкурс кандидати за длъжност "младши експерт" в ОСЗ - Долни чифлик- публикувана на 01.11.2023 82.43 KB
Информация за допуснатите до конкурс кандидати за длъжност "младши експерт" в ОСЗ - Вълчи дол - публикувана на 01.11.2023 82.43 KB
Списък за допуснатите и недопуснати кандидати в конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ - Вълчи дол, публикуван на 27.10.2023 г. 80.23 KB
Списък за допуснатите и недопуснати кандидати в конкурс за длъжността "младши експерт" в ОСЗ - Долни чифлик, публикуван на 27.10.2023 г. 79.27 KB
Заявление за участие в конкурс 24.36 KB
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл 28.00 KB

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа