15.07.2024


ЗА КОНТАКТИ

Стая

Длъжност

Име, фамилия

Служебен телефон

21

Директор на ОД "Земеделие" - Варна

Радослав Йовков

052/621 239

052/621 240

20

Главен секретар

Мария Георгиева

052/647 351

 

Главна дирекция "Аграрно развитие"

24

Главен Директор

инж.Милена Михайлова

052/621 239

25

 Главен експерт "Поземлени отношения"

 Айтен Енверова

052/615 119

25

 Главен експерт "Поземлени отношения"

 Галя Георгиева

052/615 119

25

 Старши експерт "Поземлени отношения"

 Славина Чукарова

Наталия Безлова

052/615 119

 

 

23

 Главен експерт "Поземлени отношения

 Старши експерт "Поземлени отношения"

 Светлин Михайлов

 Айсел Кръстева

052/609 546

6

 Главен  експерт „Агростатистика“

 Валя Чешмеджиева 

052/611 342

6

 Старши експерт „Агростатистика“

 Игбалие Махмудова

052/611 342

6

 Старши експерт „Агростатистика“

 Георги Хасъмов

052/601 323

5

 Главен експерт " Регистър ЗС"

 Снежана Манолова

052/621 458

5

Главен експерт „Мониторинг на пазара със зърно“

 Велко Великов

052/621 458

0879 547 426

5

 Старши експерт "Животновъдство" 

 Даря Велинова

052/621 458

 

КТИ

Главен инспектор

Галина Янакева

          052/621 230

КТИ

Главен инспектор

Станислав  Балев

052/621 230

КТИ

Главен инспектор

Елица Ботева

052/621 230

 

Дирекция “Административно-правно, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”

8

 Директор

 Юлияна Янева

052/621 158

4

Главен счетоводител

 Стоянка Генова

052/621 304

7

 Главен експерт - ЧР

 Силвия Славова

4

  Главен специалист

 Мария Боянова

052/621 304

9

Главен юрисконсулт

 Биляна Борисова 

052/621 255

9

Главен юрисконсулт

 Нели Дженова

052/621 255

9

Старши юрисконсулт

 Ралица Илиева

052/621 255

7

Главен експерт 

21

Главен експерт - деловодител

 Теодора Томова

052/621 240

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа