15.07.2024


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АКСАКОВО 

 Началник: Даниела Гецева

 
п.к. 9154, гр.Аксаково, адрес: гр.Аксаково обл.Варна,ул.”Г. Петлешев” №58 Б 

 телефон/факс: 052/762 077

 e-mail: obszg_aksakovo@abv.bg

 Работно време: от 9:00 - 17:30, 

 почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АВРЕН

Началник: Койка Христова

 п.к. 9135, с.Аврен, адрес: с.Аврен обл.Варна, ул.”Т.Ноев”№8, телефон: 05106/2720

 e-mail: obszg_avren@abv.bg

Работно време: от 8:00 - 16:30,

почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВАРНА 

Началник: Пламен Христов 

п.к. 9000, гр.Варна, адрес: бул."Осми Приморски полк" 110,

телефон/факс: 052/642 515; 052/ 642 513 e-mail: oszg_varna@abv.bg

Работно време: от 9:00 - 17:30, 

почивни дни: събота и неделя

офис Белослав  /администратирните услуги се извършват от ОСЗ Варна/

п.к. 9150 гр.Белослав, обл.Варна, ул. Гебедже 8, телефон/факс: 05112/2204,

e-mail: oszg_beloslav@abv.bg 

 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЕТРИНО

Началник: Бюрхан Девлетов

п.к. 9220, с.Ветрино, адрес: с.Ветрино обл.Варна,ул.”Перуника”№1

телефон/факс: 05161/2107, e-mail: oszg_vetrino@abv.bg

 Работно време: от 8:30 - 17:00,

 почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЪЛЧИ ДОЛ 

 Началник: Яна Радева Михалева

п.к. 9280, гр.Вълчи дол, адрес: гр.Вълчи дол обл.Варна, площад “Христо Ботев”№1

телефон/факс: 05131/2612, e-mail: obszg_vdol1991@abv.bg

Работно време: от 08:30 - 17:00,

почивни дни: събота и неделя


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК 

Началник : Емел Алиева

п.к. 9120, гр.Долни чифлик, адрес: гр.Долни чифлик обл.Варна,площад”Тича” №37

телефон/факс: 05142/2077, e-mail: oszg_dchiflik@abv.bg

Работно време: от 9:00 - 17:30,

почивни дни: събота и неделя

офис Бяла

п.к. 9101, гр.Бяла, адрес: гр.Бяла обл.Варна, ул. Андрей Премянов 14 

телефон/факс: 05143/2015, e-mail: oszg_biala@abv.bg

0879547405

Работно време: от 8:30 - 17:00,

почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРОВАДИЯ 

Началник: Мирослав Радев

п.к. 9200, гр.Провадия, адрес: гр.Провадия обл.Варна,ул.”Дунав”№37

телефон/факс: 0518/44045, e-mail: oszg_provadia@abv.bg

Работно време: от 9:00 - 17:30,

почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДЪЛГОПОЛ 

ИД Началник: Петя Венева

п.к. 9250, гр.Дългопол, адрес: гр.Дългопол , ул."Г.Димитров" 105, телефон/факс: 0517/22 228

e-mail: oszg_ofisdalgopol@abv.bg 

Работно време: от 08:30 - 17:00,

почивни дни: събота и неделя


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СУВОРОВО 

Началник: Жеко Илиев

п.к. 9170, гр.Суворово, адрес: пл."Независимост" №110, телефон/факс: 05153/ 2269, 05153/2613,

e-mail: oszg_suvorovo2@abv.bg

Работно време: от 8:00 - 17:00,

почивни дни: събота и неделя

офис Девня

п.к. 9162, гр.Девня, адрес: бул."Съединение" 78, телефон/факс: 0519/92315

Работно време: от 9:00 - 17:30,

почивни дни: събота и неделя


Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Варна

СПИСЪК на землищата в област Варна с поддръжка на картата на възстановената собственост и с влязла в сила кадастрална карта към 10.01.2019г

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа