16.07.2024


Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Аспарухово, община Дългопол- публикувана на 03.08.2016г 54.72 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Лопушна, община Дългопол- публикувана на 23.11.2015 56.01 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Любен Каравелово, община Аксаково - публикувана на 05.10.2015 51.76 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Игнатиево, община Аксаково - публикувана на 26.06.2015г 59.70 KB
актуално График на заседанията на Комисиите по реда на чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ по общини за област Варна 45.02 KB
ново З А П О В Е Д И за назначаване на Комисиите на основание чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за област Варна за стопанска 2013-2014 642.14 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Бенковски, община Аврен - публикувана на 19.05.2015г 68.79 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Казашка река, община Аврен - публикувана на 19.05.2015г 74.89 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Аврен, община Аврен - публикувана на 19.05.2015г 145.02 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Орешак, община Аксаково - публикувана на 18.03.2015г 54.95 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа