21.05.2024 

 - ОСЗ гр. Силистра - офис Алфатар,

   Адрес: гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" № 6, ет. 3

   Телефони:    0882 016 619,    

   e-mail: osz.alfatar@gmail.com     и     oszg_alfatar@abv.bg

.

- ОСЗ гр. Главиница, 

   Адрес: гр. Главиница, ул. "Витоша" № 46

  Телефони:  08636/ 20-30,  0882 016 622

 e-mail: osz.glavinitsa@gmail.com
.

- ОСЗ гр. Дулово

   Адрес: гр. Дулово, ул. "В. Левски" № 18, ПК 35

   Телефони:  0864/ 22-638,  0882 016 625 

  e-mail: osz.dulovo@gmail.com

.

- ОСЗ с. Кайнарджа

   Адрес: с. Кайнарджа, ул. "Г. Токушев" № 10

   Телефони:  08679/ 83-19,  0882 016 628 

    e-mail: osz.kainardja@gmail.com

.

- ОСЗ гр. Силистра 

   Адрес:  гр. Силистра ул. "Симеон Велики" № 23, ет. 2, ПК 53

   Телефони:  086/ 822-268,   0882 749 041,   0884269375

    e-mail: osz.silistra@gmail.com      и      oszg_silistra@abv.bg

.

- ОСЗ с. Ситово

   Адрес: с. Ситово, ул. "Трети март" № 72

   Телефони:  08663/ 27-03,  0882 016 614 

    e-mail: osz.sitovo@gmail.com  и   oszg_sitovo@abv.bg

.

- ОСЗ гр. Тутракан

   Адрес:  гр. Тутракан, ул. "21 септември" № 3

   Телефони:  0866/ 60-483,  0887 627 838

  e-mail: osz.tutrakan@gmail.com  и  oszg_tutrakan.tutrakan@abv.bg


Землища от област Силистра с изработени кадастрални карти и кадастрални регистри


АДРЕС:
гр. Силистра 7500,
ул. "Хр. Смирненски" 2 ет 3,4.


ТЕЛЕФОНИ:

тел. /факс:(086) 822 063

                  (086) 821 989

отдел Агростатистика

(086) 821 766 

.

e-mail адреси:

odz.silistra@gmail.com

 ODZG_Silistra@mzh.government.bg


Телефони за оперативна информация:

 (086) 821 989

 
 


 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА

 


 

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

zarno.silistra@gmail.com