05.04.2020


Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Силистра 298.70 KB
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Силистра 106.04 KB
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за подготовка и провеждане на инвентаризация в Областна дирекция "Земеделие" - Силистра 105.56 KB
Вътрешни правила за подготовка и провеждане на инвентаризация в Областна дирекция "Земеделие" - Силистра 269.27 KB
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ които са подали служителите на ОД Земеделие Силистра 49.50 KB
Инструкция за организацията на документооборота в Областна дирекция „Земеделие” – Силистра 141.50 KB
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 178.50 KB
обща информация за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 32.50 KB
Вътршни правила за организация на административното обслужване в ОД Земеделие Силистра 148.96 KB
Образец на заявление за достъп за обществена информация 27.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »