17.04.2021


Обяснителна записка - COVID-19 475.48 KB
Отчет на разходи - COVID-19 455.42 KB
Заповед за утвърждаване на „Вътрешни правила за изграждане и функциониране на система за финансово управление и контрол в Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Силистра; 197.28 KB
„Вътрешни правила за изграждане и функциониране на система за финансово управление и контрол в Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Силистра; 502.37 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Силистра 298.70 KB
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Силистра 106.04 KB
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за подготовка и провеждане на инвентаризация в Областна дирекция "Земеделие" - Силистра 105.56 KB
Вътрешни правила за подготовка и провеждане на инвентаризация в Областна дирекция "Земеделие" - Силистра 269.27 KB
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ които са подали служителите на ОД Земеделие Силистра 49.50 KB
Инструкция за организацията на документооборота в Областна дирекция „Земеделие” – Силистра 141.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »