11.08.2020


Новини

 • 22.06.2020 г.
  Търг с тайно наддаване, за продажба на поземлени имоти, частна държавна собственост, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в землището на с. Босна, общ. Ситово и с.Професор Иширково, общ.Силистра, обл. Силистра
  прочети >>
 • 19.06.2020 г.
  Процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Силистра с начин на трайно ползване /НТП/ „пасище“, “пасище с храсти“, „пасище, мера
  прочети >>
 • 17.06.2020 г.
  Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Силистра за стопанската 2020/2021 г.
  прочети >>
 • 27.05.2020 г.
  Обявява за пожароопасен сезон за 2020 година, считано от 28.05.2020г. до 31.10.2020 г.;
  прочети >>
 • 25.03.2020 г.
  До всички земеделски стопани и животновъди!
  прочети >>
 • 18.03.2020 г.
  Важно за земеделските стопани !!!
  прочети >>
 • 17.03.2020 г.
  Уважаеми кандидати и получатели на финансова помощ от ДФ "Земеделие" - ОД Силистра
  прочети >>
 • 11.03.2020 г.
  Във връзка с Кампания "Директни плащания 2020" с цел подобряване административното обслужване на земеделските стопани и избягване концентрацията на хора на едно място и в затворени помещения, предвид епидемиологичната обстановка в страната, Ви:
  прочети >>
 • 10.03.2020 г.
  Търг с тайно наддаване, за продажба на поземлени имоти, частна държавна собственост, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в землището на с. Гарван, общ. Ситово, обл. Силистра и с.Полк. Таслаково, общ.Дулово
  прочети >>
 • 11.02.2020 г.
  Актуализирана новина...Информационна среща на МЗХГ на 11.02.2020г
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>