26.05.2024


Всички новини

18.09.2023 г.

ДО АРЕНДАТОРИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА АРЕНДА ЗА ЗЕМИ ОТ ДПФ - ИНДЕКС НА ИНФЛАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА АРЕНДАТОРИ, 

Във връзка с изпълнение на клаузите по сключените договори за аренда за предоставяне на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на територията на област Варна, свързани с индексиране с коефициент на инфлация, (определен от Националния статистически институт) на дължимата годишна арендна вноска Ви уведомяваме,че: На сайта на Националния статистически институт, раздел „Статистически данни“, под раздел „Макроикономическа статистика“, под раздел „Инфлация и индекс на потребителските цени“, „Прессъобщения“ е публикувана информация за годишната инфлация за август 2023 г. спрямо август 2022г. в размер на 7,7%.

Напомняме че, първите 50% от дължимата годишна арендна вноска следва да бъде внесена не по – късно от 01.10.2023г. по следната банкова сметка:

 Областна дирекция “Земеделие”-Варна

 Банкова сметка: УниКредит Булбанк

 IBAN: BG 24 UNCR 7000 3119 3685 12 

 BIC код: UNCRBGSF 

 Основание: Арендна вноска 2023-2024 по Договор №……………..


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа