01.12.2021


Всички новини

01.06.2011 г.

Декларации по чл.12 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

Юлияна Янева 491.13 KB
Даниела Митева 502.98 KB
Тотка Чомакова 371.80 KB
Айтен Енверова 541.77 KB
Магдалина Иванова 298.32 KB
Николинка Георгиева 504.18 KB
Александра Христова 481.13 KB
Георги Хасъмов 487.71 KB
Даря Велинова 532.63 KB
Нели Дженова 255.59 KB
Веселина Георгиева 473.80 KB
Велко Великов 486.80 KB
Пламена Вълчева 559.21 KB
Сема Мехмед 486.75 KB
Цветанка Георгиева 515.56 KB
Юлия Парушева 282.26 KB
Снежана _ Димитрова 645.87 KB
Светла Йорданова 528.98 KB
Галя Георгиева 496.04 KB
Снежана Манолова 635.92 KB
Христина Христова 273.52 KB
Маргатира Атанасова 557.21 KB
Райна Илиева 518.85 KB
Константин Славов 263.56 KB
Бюрхан Девлетов 544.52 KB
Мариана Чернева 569.71 KB
Биляна Христова 506.78 KB
Милена Михайлова 275.58 KB
Петранка Димитрова 512.77 KB
Виолета Панева 553.37 KB
Валя Чешмеджиева 522.02 KB
Севил Шерифова 274.25 KB
Радослав Мреджанов 515.31 KB
Светлана Костова 275.63 KB
Наталия Тенева 500.54 KB
Теодора Томова 507.30 KB
Мая Гетева 277.13 KB
Снежана Димитрова 535.22 KB
Янка Томова 635.61 KB
Лиляна Величкова 274.11 KB
Игбалие Махмудова 536.89 KB
Кремена Кателиева 513.27 KB
Кремена Петрова 127.09 KB
Красен Железов 360.47 KB
Пенка Йорданова 279.93 KB
Силвия Славова 253.31 KB

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа