21.05.2024


Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Белоградец, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 238.28 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Доброплодно, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 208.18 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Габърница, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 64.72 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Млада гвардия, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 136.02 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Момчилово, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 103.56 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Неофит Рилски, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 221.16 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Невша, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 232.20 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Ягнило, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 130.90 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Средно село, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 86.71 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Ветрино, община Ветрино - публикувана на 03.10.2016г 265.76 KB

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа