22.04.2024


Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Бяла, община Бяла - публикувана на 03.02.2017г 531.00 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Бяла, община Бяла - публикувана на 02.11.2016г 3.35 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Горица, община Бяла - публикувана на 13.10.2016г 1.39 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Самотино, община Бяла - публикувана на 03.10.2016г 559.00 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Попович, община Бяла - публикувана на 03.10.2016г 1.19 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Господиново, община Бяла - публикувана на 03.10.2016г 975.50 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Дюлино, община Бяла - публикувана на 03.10.2016г 1.13 MB

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа