17.08.2022


БАНКОВА СМЕТКА на ОД „Земеделие“ – Варна за плащане на суми за имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ /бели петна/ по създадени масиви за ползване. 261.00 KB
Заповед на МЗХ и Декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон за стопанската 2015/2016г 840.35 KB
Примерна таблица на файло в единен формат по чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ и чл.37в, ал.3 ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016г 18.00 KB
Указанията за създаване файлове в единен формат по чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ и чл.37в, ал.3 ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016г 55.00 KB
УКАЗАНИЯ за създаване на файлове в единен формат по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016г. ; 100.00 KB
Декларация по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и указание за стопанска 2015-2016 71.00 KB
Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ и указание за стопанска 2015 -2016; 103.50 KB
Електронен образец по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016г. ; 18.00 KB
УКАЗАНИЯ за създаване на файлове в единен формат по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016г. ; 101.50 KB
Електронен образци по чл.69, ал.1 и ППЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016г. ; 18.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа