18.05.2021


Всички новини

06.11.2018 г.

РАБОТНА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

           На 12.11.2018 г. ОД „Земеделие” Търговище организира работна среща със земеделските стопани от област Търговище. В срещата ще вземат участие експерти от ОД „Земеделие”, ОД на ДФ „Земеделие” и БАБХ – Търговище. Основните теми на дискусията са свързани с Обща селскостопанска политика за периода  2021 – 2027; Държавните помощи в сектор Земеделие;  Животновъдство 2018 – 2019 година;

         Условия и ред за признаване на организации и групи на производители на земеделски продукти и  Правила за организиране на фермерските пазари.

Поканват се всички заинтересовани да присъстват на организираната среща, която ще се проведе на  12.11.2018г. от 10.00 ч. в конферентната залата на ОД “Земеделие“ Търговище.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark