25.05.2024


Всички новини

23.09.2022 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОБРАБОТВАЩИ НАД 5 ДКА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

Уведомяваме Ви, че 30.09.2022г. е краен срок за подаване на Декларации (приложение 3) по чл.14, ал.1 

от Наредба № 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара за зърно.

Приложение № 3

Указания към приложение № 3


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:
гр. Силистра 7500,
ул. "Хр. Смирненски" 2 ет 3,4.


ТЕЛЕФОНИ:

тел. /факс:(086) 822 063

                  (086) 821 989

отдел Агростатистика

(086) 821 766 

.

e-mail адреси:

odz.silistra@gmail.com

 ODZG_Silistra@mzh.government.bg


Телефони за оперативна информация:

 (086) 821 989

 
 


 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА

 


 

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

zarno.silistra@gmail.com