новини
Всички новини

18.03.2020 г.

Важно за земеделските стопани !!!

Във връзка със създалата се ситуация с разпространението на Коронавирус в страната, Ви уведомяваме, че е осигурена възможност искания  документи за регистрация/пререгистрация/, пререгистрация с декларация за липса на промени/, отписване на ЗС по Наредба 3/1999 г., да бъдат подавани по имейл на общинските служби по земеделие, за да се избегне контакта със ЗС и струпването на много хора на едно място. 

За целта на интернет сайта на Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра са публикувани имейли на ОДЗ и ОСЗ, на които ще бъде възможно изпращане на искания, на електронния файл на земеделските стопани и/или подписани и сканирани от земеделския стопанин документи за регистрация/пререгистрация. 

         След проверка на получените документите от служител на ОСЗ, ако попълнените данни са коректни, се извършва заверка на АФ на ЗС, а електронния файл/документите се изпращат в ОДЗ за извършване на регистрация/заверка на ЗС за стопанската година.

          Тази опция не отменя вариантите за изпращане на данни по поща, куриер, отново без посещение на ЗС в ОСЗ/ОДЗ.
Телефон и e-mail за контакти:

ОСЗ/OДЗ

адрес

телефони за контакти

e-mail

ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СИЛИСТРА

7500 Силистра, ул. “Христо Смирненски” № 2, ет. 3, ПК 5

тел./факс 086 / 822 063; 821 989

odz.silistra@gmail.com

ОСЗ Силистра, офис Алфатар

гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" № 6, ет. 3

08673/ 21-27,  0882 016 619

osz.alfatar@gmail.com

ОСЗ Главиница

гр. Главиница, ул. "Витоша" № 46

08636/ 20-30, 22-57,  0882 016 622

osz.glavinitsa@gmail.com

ОСЗ Дуково

 Адрес: гр. Дулово, ул. "В. Левски" № 18, ПК 35

0864/ 25-025, 22-638,  0882 016 625

osz.dulovo@gmail.com

ОСЗ Кайнарджа

с. Кайнарджа, ул. "Г. Токушев" № 10

 08679/ 83-19,  0882 016 628

osz.kainardja@gmail.com

ОСЗ Силистра

 гр. Силистра ул. "Симеон Велики" № 23, ет. 2, ПК 53

086/ 822-268, 821-614,  0882 749 041

osz.silistra@gmail.com

ОСЗ Ситово

с. Ситово, ул. "Трети март" № 72

08663/ 27-03,  0882 016 614 

osz.sitovo@gmail.com

ОСЗ Тутракан

гр. Тутракан, ул. "21 септември" № 3

0866/ 60-483,  0882 016 616

osz.tutrakan@gmail.com


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


График за извършване на технически прегледи на ОД „Земеделие” - гр. Силистра през месец Май 2020 г. 284.63 KB
Заповед №РД 09-229 от 28.02.2020 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен за 2020 г слой „Постоянно затревени площи” (ПЗП), част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) 131.82 KB
Заповед №РД – 09 -15/04.03.2020г. за класиране от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за продажба на имоти частна държавна собственост (незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване находящи се в землищата на с. Професор Иширково, общ. Силистра, обл. Силистра; с. Срацимир, общ. Силистра, обл. Силистра; с. Босна, общ. Ситово, обл. Силистра и с. Ножарево, общ. Главиница, обл. Силистра. /публикувана на 05.03.2020г./ 103.00 KB
НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ КАМПАНИЯ 2020 382.21 KB
Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2019 година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ 54.50 KB
График за извършване на технически прегледи на ОД „Земеделие” - гр. Силистра през месец Март 2020 г. 130.50 KB
Заповед № РД 46-79/26.02.2020 г. на основание чл. 37и, ал. 2, във връзка с чл. 24а, ал. 2, т. 6 от ЗСПЗЗ издадена от Mинистъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2020 - 2021 година, находящи се на територията на област Силистра, и Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. 129.56 KB
Покана до оценители за изготвяне на оценки по пазарен механизъм на имоти собственост на Държавния поземлен фонд находящи се на територията на област Силистра 559.01 KB
Презентации, които бяха представени на информационната срещата на МЗХГ на 11.02.2020 8.97 MB
Образци на документи за участие в търг с тайно наддаване, за продажба на поземлени имоти, частна държавна собственост, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ 1012.83 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Силистра 7500,
ул. "Хр. Смирненски" 2 ет 3,4

.

ТЕЛЕФОНИ:

тел. /факс:(086) 822 063

                  (086) 821 989

отдел Агростатистика

(086) 821 766 

.

e-mail адреси:

odz.silistra@gmail.com

 ODZG_Silistra@mzh.government.bg

.

Телефони за оперативна информация:

 (086) 821 989

 


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 555"

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА

 


 

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

zarno.silistra@gmail.com