новини
 • 13.09.2019 г.
  Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) организират СРЕЩА С ГРОЗДО- И ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ В ГР. СИЛИСТРА
  прочети >>
 • 30.08.2019 г.
  Информация за заболяването Африканска чума по свинете
  прочети >>
 • 23.08.2019 г.
  Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година Министерство на земеделието, храните и горите Отдел „Агростатистика”
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол от заседание за разглеждане, класиране и определяне на спечелилите търга за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд в Област Силистра по Наредба № 16 от 19 юли 2000г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове 1.54 MB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Силистра за разпределяне на масивите за ползване за землище Васил Левски, общ. Алфатар 4.42 MB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Силистра за разпределяне на масивите за ползване за землище Господиново, общ. Кайнарджа 1007.00 KB
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Силистра за разпределяне на масивите за ползване за землище Попрусаново, общ. Кайнарджа 580.00 KB
ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО НАРЕДБА №3 ОТ 29.01.1999Г. - версия 20 457.77 KB
Информация за размера на средното годишно рентно плащане за 2011 год., за землищата от област Силистра, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ 31.50 KB
Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права 32.00 KB
Разпределение на масивите за ползване в землището на гр. Алфатар, общ. Алфатар 51.00 KB
Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Айдемир, общ. Силистра 302.50 KB
Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Сребърна, общ. Силистра 311.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »

АДРЕС:
гр. Силистра 7500,
ул. "Хр. Смирненски" 2 ет 3,4

.

ТЕЛЕФОНИ:

тел. /факс:(086) 822 063

                  (086) 821 989

отдел Агростатистика

(086) 821 766 

.

e-mail адреси:

odz.silistra@gmail.com

 ODZG_Silistra@mzh.government.bg

.

Телефони за оперативна информация:

 (086) 821 989

 


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 433"

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА

 


 

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

zarno.silistra@gmail.com