11.08.2022


Всички новини

17.03.2022 г.

„Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2022 г.

Със заповед на министъра на земеделието №РД 09-150 от 25.02.2022 г. са одобрени окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021. Заповедта е публикувана в Държавен вестник, брой 20 от 11 март 2022 г., в изпълнение на чл. 33а, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

В тази връзка земеделските стопани, подали възражения по образец в периода 16 декември 2021 г.  – 07 януари 2022 г. срещу проектните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2021 , може да се информира за резултатите от това разглеждане чрез Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция ( https:/ /seu.dfz.bg/ ).

На база данни от окончателните слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2021 г., след извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2021 г. заявления за подпомагане, предстои окончателна окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания.

Разталната агенция, при необходимост, ще допълните корекциите във връзка с плащанията по схемите и мерките за подпомагане на площта. Допълнителните субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, при които първоначално е изплатена по-малка сума, а при които се установи, че е изплатена с голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд в 14 - дневен срок, до 25.03.2022 г. включително.

Със Заповед №РД 09-157 от 01.03.2022 г. на м инистъра на земеделието е одобрено и слоя „Постоянно затревени площи” (ПЗП), за 2022 г.

Одобреният слой ПЗП е изготвен след разглеждане и обработка на всички постъпили в срока 01.09.2021 г. - 31.01.2022 г. искания от физически или юридически лица и общини за включване/включване на конкретни имоти от/в слоя и издаване на индивидуални заповеди за одобрение или отказ на исканията.

Данните с помощта на Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК за обезпечаване при приемане на заявления за подпомагане през 2022 г. и публикувани в цифров вид на сайта на МЗм.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner

banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ