11.08.2022


Новини

Всички новини

10.03.2021 г.

Одобрени са окончателно специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2020 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2021 г.

Със заповед на министър на земеделието, храните и горите №РД 09-155 от 23.02.2021 г. са одобрени окончателно специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане“ (ПДП) за Кампания 2020. Заповедта е публикувана в Държавния вестник, брой 20 от 09 март 2021 г., в изпълнение на чл. 33а, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

В тази връзка земеделските стопани, предоставени възражения по образец в периода 17 декември 2020 г. - 08 януари 2021 г. срещу проекта за специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” и / или границите и начина на трайно използване на физически блокове за кампания 2020 , може да се информира за резултатите от тяхното разглеждане чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавния фонд „Земеделие “- Разплащателна агенция ( https://seu.dfz.bg/ ).

На базата на данните от окончателните словеса „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2020 г. , след изготвяне на задължителни кръстосани проверки на подадени през 2020 г. заявления за подпомагане, предстои да се извърши окончателна оторизация и плащане на площ за миналогодишна кампания.

Разплащателната агенция, при необходимост, ще извърши корекции в направените до момента плащане по схема и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще разширят изплащанията на земеделските стопани, като първоначално се изплащат по-малка сума, а на стопаните, които се установяват, като се изплаща по-голяма сума, която се предприема по стъпки за нейното възстановяване.

Със Заповед №РД 09-190 от 01.03.2021 г. на м инистъра на земеделието, храните и горите са одобрени и слоя „Постоянно затревени площи” (ПЗП), за 2021 г.

Одобреният слой ПЗП е изготвен след разглеждане и обработка на всички постъпили в срока 01.09.2020 г - 31.01.2021 г. искания от физически или юридически лица и общини за изключване / включване на конкретни имоти от / в слоя и издаване на индивидуални заповеди за одобрение или изказване на исканията.

Данните могат да бъдат предоставени на Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК за обезпечаване на приемането на заявления за подпомагане през 2021 година и ще бъдат публикувани в цифров вид на сайта на MZHG.

Заповедите подлежат на спорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответствието на административен съд в 14 - дневен срок, до 23.03.2021 г. включително.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner

banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ