25.04.2024


14.02.2018 23.01.2018 24.01.2018 ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 16 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ. 800.57 KB
13.02.2018 ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ РАЗГРАД 208.04 KB
12.02.2018 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ РАЗГРАД 648.43 KB
24.01.2018 ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ЗЛАТИЯ 242.46 KB
23.01.2018 ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ МОКРЕШ. 210.69 KB
22.01.2017 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ЗЛАТИЯ. 615.59 KB
18.01.2018 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ.1 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ МОКРЕШ 1.06 MB
21.12.2017 ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО И ВТОРО И РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ВЪЛЧЕДРЪМ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ. 165.74 KB
19.12.2017 ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ИГНАТОВО . 101.96 KB
13.12.2017 РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ИГНАТОВО 912.19 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа


          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ